Historie

Gørslev Forsamlingshus, Trekanten 10, 4100 Ringsted

100 års jubilæum den 14.oktober 2006


I Love for Foreningen Gjørslev Forsamlingshus pr. 24. marts 1906. § 1 står: »Med det Formaal at søge anskaffet en Ejendom hvori findes passende Lokaler til Gymnastik og større og mindre Forsamlinger dannes en Andelsforening under navnet Gjørslev Forsamlingshus«.

Godt et halvt år efter at foreningen var stiftet havde man opført huset midt i landsbyen tæt ved kirken og d. 14. oktober 1906 holdt man indvielsesfest.

I alle årene efter stiftelsen har man levet op til formålet.

Man optog et lån for at bygge huset og lejede lokalerne ud. Andelshaverne fik et andelshaverbevis, og de hæftede siden for lånet efter hvor stort et hartkorn man havde på gården. Der var tre modeller at rette sig ind efter.

I husets første protokol kan man således læse:

»Dersom de ordinære Indtægter af Ejendommen ikke er tilstrækkelig til at dække Udgifterne derunder Renter og Afdrag af Laanene, er Andelshaverne pligtige at udrede det manglende Beløb efter tre takster saaledes at en Andelshaver der er Indehaver af en ejendom paa 3 Tdr. Hartkorn og derover, samt ligestillede svarer højeste Takst.

Andelshavere, der er Indehavere af Ejendomme paa tre Skpr. Hartkorn og derover op mod 3 Tdr. Hartkorn samt ligestillede svarer næsthøjeste Takst.

Andelshavere med fra 3 Skpr. Hartkorn og nedefter samt ligestillede svarer laveste Takst og Forholdstalene for alle tre Takster er følgen de: For højeste Takst 4, for næsthøjeste 2, for laveste 1.I dag hæfter hver husstand for 500 kr., så medlemmerne har ikke noget voldsomt at frygte.

Gørslev Forsamlingshus har 130 andelshavere, der hver betaler 200 kr. i kontingent om året.


Huset er på ca. 490 kvm. og på loftet der lokaler, som indtil 1982 var bolig for værten.


I dag bruger Gørslev IF's dilettanter bl.a. rummene til opbevaring af deres remedier.

Da huset blev indviet i 1906 var det på ca. 325 kvm. Siden har det været udsat for nogle. knopskydninger, første gang i 1956, hvor den nye store sal på ca. 140 kvm. blev bygget.


I 1975-1976 blev køkkenet udvidet til det dobbelte, og i 1987-1988 lavede man nye toiletter, handikaptoilet, ny indgang og garderobe og udvidede dermed med 25-26 kvm.

I foråret '98 blev dagligstuen sat i stand og indrettet til servicerum.


Senest er salen blevet renoveret i 2005 med bl.a. nyt gulv og nye radiatorer og maling, delvist for penge som blev doneret til Forsamlingshuset fra den nedlagte Slimminge Brugsforening.   


Utallige fester og sammenkomster af en hver art, har gennem tiderne været afholdt i Forsamlingshuset. Af de mere nostalgiske kan nævnes sognerådsmøder ”torskegilder” valglokale og bank.


Foreningens Formand: Mogens Christoffersen, som har været med i bestyrelsen i mere end 25 år fortæller:

Jeg er barnefødt her og jeg kan huske, at man i dagligstuen havde sognerådssal og bank. Vi kom her, når vi skulle veksle penge.


Siden 1982 har Forsamlingshuset været ”nøglehus” hvilket vil sige at der ikke er en Vært på stedet.


Fremtiden for den 100årige på Trekanten 10 i Gørslev ser da også lovende ud. Huset er gældfrit, meget velholdt og veludstyret og der er rigtig mange bestillinger på udlejninger. 


Og dog må det jo erkendes: at Forsamlingshuset kun kan overleve hvis en række ”ildsjæle” hele tiden er parate til at gøre et stykke frivilligt arbejde. 


 


Bestyrelsen


Gørslev Forsamlingshus