Lejebetingelser

Gørslev Forsamlingshus, Trekanten 10, 4100 Ringsted


Lejebetingelser:   


Lejemålet går fra kl. 9.00 på lejedagen til kl. 8.00 dagen efter. Hvis der ikke arrangementer før og efter, kan der aftales ekstra tid til forberedelse og rengøring med ”nøgleholderen”.  


Depositum betales inden 8 dage. Når kassereren har modtaget depositum er lejen endelig.   


Ved annullering af lejemålet efter depositum er indbetalt, refunderes beløbet kun, hvis huset kan udlejes til anden side.   


Efter lejemålet  tilbagebetales depositum helt eller delvist via netbank til lejers konto . (nr. bedes oplyst)


Ca. en måned  før lejemålet fremsendes opkrævning på lejen, som skal betales senest 8 dage før lejedatoen.   


Nøglen udleveres af månedens ”nøgleholder”, som skal have forevist kvittering for lejen. 


Der aftales tidspunkt for aflevering af nøglen, hvor huset vil blive kontrolleret for rengøring mm.     


Alt service og inventar skal være rengjort og sat på plads.   


Alle lejede lokaler skal være rengjorte. Der er støvsuger, svaber og moppe til rådighed.   I skal selv medbringe:   Rengøringsmidler, Viskestykker, Karklude , Håndklæder, Håndsæbe, Affaldssække og Toiletpapir.    

 


Alt affald skal i containere ved udhuset. Tomme flasker i flaskecontaineren.   


Når festen er slut skal I huske: 


1.    At skrue ned for varmen


2.    At lukke vinduerne 


3.    At slukke for ventilationen:  i den store sal, I den lille sal, og over komfuret. Altså 3 steder.


4.    At slukke køleskabe og vandvarmer   


Alt dette for at vi stadig kan have en billig udlejning.   


Er der service eller inventar som er gået i stykker, registreres dette på kontrollisten, som afleveres sammen med nøglen.     


Efter rengøring skal huset fremstå så den næste lejer kan være tilfreds med at overtage huset.


Ved mangelfuld rengøring /  orden udføres dette på lejers regning.


Lejer har ansvaret for skader på huset, inventar og service, og er erstatningspligtig herfor. 


VIGTIGT: det er ikke tilladt at videreudleje huset


Rengøring kan bestilles på Mobil: 50 57 18 73 pris 600 kr.Gørslev Forsamlingshus